Skip to main content

Wpływ temperatury na ogniwa słoneczne

Często możemy usłyszeć, że najlepsze warunki dla fotowoltaiki panują w krajach z gorącym klimatem.O ile duże nasłonecznienie jest kluczowe dla fotowoltaiki, o tyle wysoka temperatura niekoniecznie.Moduły fotowoltaiczne działają standardowo w zakresie temperatur od -40°C do 85°C. Jak zmienia siępraca ogniw PV w tym zakresie? Otóż, wraz ze wzrostem temperatury spada efektywność ichdziałania. Związane jest to ze zmianą właściwości krzemu pod wpływem temperatury, z któregozbudowane jest złącze P-N, będące podstawą działania...

Czytaj więcej

Złącze p-n

Aktualnie na rynku dominują moduły fotowoltaiczne oparte na technologii krzemowej, mogą byćmonokrystaliczne lub polikrystaliczne. Ich sercem jest złącze p-n, to dzięki niemu na elektrodachogniwa powstaje różnica potencjałów, czyli napięcie. Jak działa to złącze?Złącze p-n jest złączem dwóch materiałów półprzewodnikowych o przewodnictwie p – positive, orazn – negative. Obszar typu n powstaje przez domieszkowanie atomów krzemu atomami któreposiadają więcej od niego elektronów, jest to domieszkowanie donorowe, a ładunkamiwiększościowymi...

Czytaj więcej

Dwustronne moduły fotowoltaiczne bifacial

Standardowy moduł fotowoltaiczny powierzchnię aktywną zdolną do absorpcji promieniowaniasłonecznego posiada jedynie z jednej strony. Jest w stanie pochłonąć tylko promieniowanie padającena aktywną stronę, jednak część promieniowania odbijana jest od powierzchni i uderza w tył modułu,marnując się. Rozwiązaniem w tej sytuacji są moduły bifacial. Moduły bifacial to moduły fotowoltaiczne, które z obu stron posiadają powierzchnię aktywną.Oznacza to, że produkują prąd również z promieniowania słonecznego odbitego od powierzchni,które...

Czytaj więcej