Fotowoltaika - dofinansowanie 2020

Decydując się na fotowoltaike zapewnimy sobie w przyszłości duże oszczędności. Jednak na
samym starcie musimy zainwestować pewną kwotę aby stworzyć własną elektrownie
słoneczną. Możemy samemu pokryć całkowity koszt instalacji i będzie to i tak opłacalne, ale
możemy również liczyć na dotację lub specjalne oferty kredytowe które pomogą nas
finansowo odciążyć. Przykładowe programy którymi warto się zainteresować to: Mój prąd,
Czyste powietrze oraz Prosument 2.
Mój prąd
Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji
fotowoltaicznych. W ramach programu właściciel nowej instalacji fotowoltaicznej może liczyć
na dotację w wysokości do 5 000zł. Instalacja fotowoltaiczna musi posiadać moc w zakresie
2-10 kWp i być przeznaczona na cele mieszkaniowe. Informacje na temat programu można
znaleźć pod adresem https://mojprad.gov.pl/
Czyste powietrze
Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów
cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej
budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Dofinansowanie może mieć formę dotacji lub
zwrotnej taniej pożyczki. Informacje na temat programu można znaleźć pod adresem
https://czystepowietrze.gov.pl/
Prosument 2
Celem programu jest wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. W ramach
programu można otrzymać dofinansowanie oraz kredyt/pożyczkę. Informacje na temat
programu można znaleźć pod adresem https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-
finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/prosument-dofinansowanie-
mikroinstalacji-oze/informacje-o-programie/

Niezależnie od tego czy skorzystamy z pomocy finansowej przy zakupie instalacji PV i tak
zyskamy duże oszczędności. Zachęcamy do kontaktu, pomożemy Państwu w sprawie
dofinansowań oraz załatwimy wszystkie formalności z nimi związane.