Nowy Rok - Nowe Wyzwania

Już na początku 2020 roku zakontraktowaliśmy elektrownie słoneczne w województwie lubelskim  na poziomie 200kW. Do końca roku 2020 planujemy przyłączyć minimum 0,8 MWp w rozproszonych instalacjach fotowoltaicznych. Zapraszamy do kontaktu i naszego biura w Lublinie.

Reazliacja: Starterfirm.pl