Wpływ temperatury na ogniwa słoneczne

Często możemy usłyszeć, że najlepsze warunki dla fotowoltaiki panują w krajach z gorącym klimatem.
O ile duże nasłonecznienie jest kluczowe dla fotowoltaiki, o tyle wysoka temperatura niekoniecznie.
Moduły fotowoltaiczne działają standardowo w zakresie temperatur od -40°C do 85°C. Jak zmienia się
praca ogniw PV w tym zakresie? Otóż, wraz ze wzrostem temperatury spada efektywność ich
działania. Związane jest to ze zmianą właściwości krzemu pod wpływem temperatury, z którego
zbudowane jest złącze P-N, będące podstawą działania ogniwa słonecznego. Wyższa temperatura
wpływa znacznie na spadek napięcia na ogniwach fotowoltaicznych, biorąc pod uwagę wzór na moc
P=U*I jasno widać, że skutkuje to spadkiem mocy maksymalnej. Najkorzystniejsze warunki dla
fotowoltaiki to duże nasłonecznienie przy obecności ujemnych temperatur. Jednak największe uzyski
osiągane są wiosną oraz latem, ponieważ wtedy do ogniwa dociera najwięcej promieni słonecznych.
Zimą, pomimo optymalnych temperatur, zyski są o wiele niższe z powodu znacznie słabszego
nasłonecznienia. Należy jeszcze zaznaczyć, że temperatura otoczenia nie równa się temperaturze
modułu PV. Ma on większą temperaturę, przez padającego na niego promieniowanie słoneczne oraz
ciepło zgromadzone na dachu oddawane na drodze konwekcji. Występowanie wiatru jest
pozytywnym czynnikiem, który pozwala schłodzić moduły.